КНИГИ   ПРО    СЛАВУТУ

Шановні відвідувачі!

 

  Пропонуємо ознайомитись з книжковими виданнями, присвяченим основним подіям історичного, економічного та культурного розвитку міста Славути від найдавніших днів до сьогодення.

      Окремим розділом представлені літературні твори місцевих авторів.

ІСТОРІЯ СЛАВУТИ

У буйному морі лісів,

Під боком стрімкої Горині,

Славута з козацьких часів

Несе свою славу донині.

                    В. Терновий

   Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область.  Київ.: Головна редакція Української  радянської енциклопедії Академії наук УРСР, 1971.  706 с.

        Ця книга є однією з двадцяти шести томів «Історії міст і сіл Української РСР». Літописці рідного краю зокрема розповідають про місто Славуту і села Славутського району, їх славну героїчну і трудову історію; та насамперед – про людей, про те, як складалися і передавалися з покоління в покоління бойові і трудові традиції.

 

              Ковальчук С. Славута. Минуле і сучасне / С. Ковальчук, А. Ковальчук.  Київ.: Київська правда, 2003. – 268 с.

      Дана книга є збіркою коротких нарисів про історію Славути від часу його заснування до наших днів. Вона містить чимало фактів і подій, пов’язаних з історією міста, про які кожному читачеві буде цікаво дізнатися. Збірка історичних фактів про чудове районне місто, що розкинулось на берегах прекрасної річки Горинь, розрахована на всіх, особливо ж на тих, хто цікавиться минулим і сучасним рідного краю.

 

       Ковальчук С. Славута. Минуле і сучасне / С. Ковальчук, А. Ковальчук. Київ.: ФОП Мельник А. А., 2016.  312 с. 16 іл.

    Яскраві й інформаційні розповіді про символи міста; природні, архітектурні, бальнеологічні перлини краю, розвиток промисловості, медицини, освіти та культури тощо. Справжні родзинки книги – розділи, присвячені знаменитим людям краю. Сторінки видання ілюструють світлини, що доречно доповнюють викладений матеріал.

 

     Напиткін В.М. Символіка Хмельницької області:довідник. /В. М. Напиткін, К.М.Богатов.  Хмельницький.:Поліграфіст, 2016. 128 с.; іл.

        Видання присвячене історії територіальної, міської та сільської геральдики на території сучасної Хмельницької області в період з ХVІІ ст. до наших днів. Наведено описи та зображення всіх відомих на теренах Хмельниччини гербів та прапорів – як історичних, так і сучасних.

 

 

       Націоналістичний рух Опору на півночі Хмельниччини (1943-1948): зб. документів  /упоряд. перед. та комент. В. Г. Берковського та В. М. Ковальчука. —  Київ – Хмельницький: ПП Цюпак А. А., 2016. — 260 с.

       У збірнику представлено документи, що розкривають діяльність Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстанської Армії (УПА) на теренах північних районів сучасної Хмельницької області (Білогірський, Із’яславський, Полонський, Славутський та Шепетівський).

 

       Славута. Антологія історичного фотознімка /упоряд. В. Басиров та ін.  Шепетівка: Вісник, 1988.16 с.

   У книзі подано фотознімки фаянсового заводу, паперової і суконної  фабрики, ринку, палацу князя Сангушка, колективи різних підприємств та інші статті.

 

    

 

      Славутчина та Правобережна Україна в історії України: зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-прак. конференції (18-19 вересня 2014 р. м. Славута) /за ред. В.Г. Берковського, В.Б. Сидора та ін.. Київ- Хмельницький: Поліграфіст -2, 2014.  314 с.

      У збірнику статей представлено доповіді та повідомлення учасників конференції. Це видання дозволило відобразити історію міста Славути та Славутського району за період від ХVІ до 1945 років

ДОБА  КНЯЗІВ  САНГУШКІВ

 

       Роман  князь Сангушко. Львів - Славута, 2001.  32 с.

        Книга присвячена останньому правителю м. Славути з династії Сангушків – Роману - Деміану – Євстахію - Павлу Ольгредовичу. 

   Сангушківські читаннязб. наук. праць I  Всеукраїнської наукової конференції (24-25 січня 2003 р. м. Славута) /редкол. В. Берковський та ін. — Львів: ПП Болдак,  2004. 239 с.

   У збірнику вміщено матеріали I Всеукраїнської наукової конференції «Сангушківські читання», присвяченої розгляду проблем регіональних досліджень історії України.

 

 

 

        Славута. Заснування та походження: зб. документів / упоряд. В. Берковський. Хмельницький: П П Мельник А. А., 2012. — 66 с.

      Збірник документів, що відображають історію заснування та розвитку м. Славута протягом XVI – XVII ст.. 

 

 

ГОЛОДОМОР   І   РЕПРЕСІЇ

    Гірка пам'ять Славутчини: зб.  спогадів, документів про історичні події Голодомору 1932-1933 років у Славуті та Славутського району. — Славута, 2008.  124с.

        У книзі вміщені свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – голодомор – геноцид 1932 – 1933, спрямований на винищення українського народу. Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голод 1932 -1933 років на Славутчині, дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії. 

    Дмитрук В. А. Великий терор на Хмельниччині: історико-краєзнавчий збірник (документи, свідчення, публіцистика) /В.А. Дмитрук, В.А. Савицький. — Хмельницький: Евріка, 2004. – 416 с.

       Архівні документи, спогади очевидців, розповіді письменників відкривають маловідомі сторінки трагічної історії Поділля в період сталінського терору (1937 – 1953). Значних людських втрат в різні роки зазнала і Хмельниччина. Ті рани, що здавалося б, загоїлися з часом в людській пам’яті, по – новому закровоточили, коли з’явилася можливість оприлюднити документи, які довгий час зберігалися в архівах під грифом “цілком таємно”.

   Колективізація та голодомор на Славутчині: 1928-1933: зб. документів / упоряд., перед. та комент. В. Г. Берковський. Хмельницький: Цюпак А. А., 2013.  416 с.

      У збірнику представлено документи, що розкривають трагічні сторінки та голодного мору населення  сучасного Славутського району  в жахливих 1930-х рр.. 

 

 

     Національна книга пам’яті  Жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Хмельницька область.:Книга 1.  Хмельницький, 2008. — 752 с.

      У книзі Пам’яті на широкому історико-документальному матеріалі, спогадах очевидців, на підставі списків померлих від голоду висвітлюється трагедія штучно організованого на Поділлі і в Україні Голодомору у 1932 – 1933 роках.

 

 

                  Національна книга пам’яті  Жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Хмельницька область.:Книга 2. Хмельницький, 2008.—1176 с.

 

        У книзі Пам’яті на широкому історико – документальному матеріалі, спогадах очевидців, на н підставі списків померлих від голоду висвітлюється трагедія штучно організованого на Поділлі і в Україні Голодомору у 1932 – 1933 роках. Що стосується нашого міста за даними різних джерел в місті в 1932 – 33р.р. загинуло біля 90 чоловік.

 

       Реабілітовані історією: У 27 томах. Хмельницька область/ упоряд. В. Ю. Васильєв, Л.Л. Місінкевич, Р, Ю. По .Кн. 1.— Хмельницький, 2008.— 934 с.

        Видання є підсумком великої роботи, здійсненої істориками впродовж декількох років. На підставі сучасних архівних документів, спогадів очевидців тих трагічних подій, історичних нарисів про необґрунтовані покарання, утиск прав і свобод уродженців та мешканців краю аналізуються причини, механізми та наслідки політичних репресій часів радянської доби, висвітлюється регіональна специфіка політики радянського керівництва.

 

       Реабілітовані історією: У 27 томах. Хмельницька область. /упоряд. Л. Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур .— Кн. 4.— Хмельницький, 2012.— 1168 с.

 .      Четверта книга тому «Реабілітовані історією. Хмельницька область» продовжує публікацію архівних документів, історичних та документально – публіцистичних нарисів про колишніх в’язнів,  жителів області, які в роки тоталітарного режиму зазнали безпідставних, необґрунтованих покарань. У книзі вміщені архівні документи, які розкривають репресивну політику щодо селян, започатковану в 1948 р. з прийняттям Указу президії Верховної Ради СРСР «Про виселення з Української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський спосіб життя».

     Видання містить біографічні довідки про колишніх в’язнів Славутського та інших районів, які зазнали безпідставних політичних  репресій.

    Терновий В.  Було це на Славутчині в 30-х…/ В. Терновий.— Славута, 1993, — 46 с.

    До книги члена Спілки журналістів України В.Тернового ввійшли надруковані в газеті «Трудівник Полісся» публікації про трагічні події 30-х років у Славутському районі Хмельницької області та списки жертв політичних репресій.

       

ДРУГА  СВІТОВА  ВІЙНА

       Гордость и слава Подолии: очерки о Героях Сов. Союза  уроженцах Хмельницкой области. /сост. М. Е. Макухин. Львов: Каменяр, 1985. — 262 с. ил.

       В книзі документальних нарисів розповідається про мужність і героїзм воїнів – уродженців Хмельницької області, яким присвоєно високе  звання Героя Радянського Союзу. Книга написана за документами та іншими матеріалами Славутського історичного музею, які відображають реалії партизанського руху на Славутчині в період Другої світової війни.

 

 

      Гошкіс  Давід  Незагойна рана: док.-публіцист.  видання /Давід Гошкіс. Славута, 2001. — 229 с.

        Книга про трагедію єврейського народу в роки Другої світової війни на територіях України і республіки Білорусь. Книга наповнена історичними документами, які не залишають сумніву, що Холокост єврейського народу був спланований і здійснювався особливо жорстоко на всій території Європи, де ступила нога фашистів. Це десятки мільйонів вбитих, задушених в газових камерах людей різних національностей, серед яких 6 мільйонів Європи і колишнього Радянського Союзу, в т. ч. 1,5 мільйони євреїв  України.

 

 

     Ковальчук С. Шалом, славутчани/ С. Ковальчук, А. Фрідман.Славута, 2001. — 126 с. іл.

      . Книга про політику геноциду фашизму щодо євреїв на Славутчині. Книга написана на основі архівних даних, публікацій у пресі, свідчень очевидців. У ній зібрано багато людського горя. Ця книга і про те, як в океані горя і зла пробивалися промені світла, що проявлялися у тій допомозі, яку надавали євреям у важкі години представники інші.

 

 

 

  Дашевська В. Г. Пам’ятники революційної і бойової слави на Хмельниччині /В. Г. Дашевська, Я. Б. Крочек. — Львів: Каменяр, 1981. 79 с. іл.

      Пам’ятники революційної і бойової слави – це те найдорожче що ми передаємо у спадок нащадкам.

 

 

    Джерела до історії партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова:збірник документів/ Упорядкування, передмова та коментарі В. Г. Берковського. — Київ - Хмельницький: ПП Поліграфіст - 2, 2015.  440 с.

        У збірнику вперше повноцінно представлено документи, що розкривають історію створення та діяльності Кам’янець – Подільського партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова у роки Другої світової війни.

 

 

     Дем’янчук, Г.С. Дума Червоного бору: краєзн. нариси /Г.С. Демянчук. — Львів: Каменяр, 1990. — 120 с. іл.

       Книга краєзнавчих нарисів на документальній основі яскраво відображає героїку партизанської боротьби проти німецько-фашистських загарбників на території Хмельницької області, зокрема на Славутчині. Ці оповіді - хвилюючі свідчення про незвичайні людські долі, незламність духу уславлених і маловідомих народних месників.

 

 

     Життя в окупації. Славута і Славутчина в 1941-1943 рр.: зб. документів /упоряд. В. Берковський.— Київ-Хмельницький: Поліграфіст - 2, 2014.— 208 с.

      У збірнику представлено документи, що розкривають повсякденне життя населення м. Славута і Славутського району Хмельницької області  в роки окупації краю (1941 - 1943). Видання є вкрай цінним, адже увібрало в себе цілу низку архівних документів, які показують реальну історичну картину.

 

 

      Книга Пам'яті України. Хмельницька область: історико-меморіальне  багатотомне видання в 10-х т. —  Т. 7. Славутський район. — Хмельницький: Поділля, 1996. —  704 с.: іл.

        У видання занесені імена подолян, що полягли в роки Другої світової війни  в боротьбі проти фашистських загарбників. Сьомий том «Книги Пам’яті України» містить  короткі  відомості про загиблих славутчан

 

 

   Книга Скорботи України: історико-меморіальне видання у 4- х т. — Т. 3. Хмельницька область. — Хмельницький: Поділля, 2004 . —  432 с.

    

 Книга містить короткі відомості про загиблих уродженців і мешканців м. Славута та Славутського  району. Приведені спогади очевидців та списки полеглих.

 

 

       Ковальчук С. Йшли в Славутські ліси партизани /С. Ковальчук, Т. Жоган.—  Киів.:Київська правда, 2006. — 301 с.

         Книга написана за документами та іншими матеріалами Славутського історичного музею, які відображають реалії партизанського руху на Славутчині в період Другої світової війни. Створений у червні 1942 року партизанський загін за рік переріс у могутнє партизанське з’єднання ім. Михайлова, що діяло в північних районах Хмельниччини,.

 

 

      Проскурівсько-Чернівецька операція — видатна подія другої світової війни: зб. документів і матеріалів /упоряд. М П. Вавринчук та ін.—  Хмельницький, 2009. — 385 с.

      У  збірнику зібрані унікальні документальні свідчення про події визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників під час Проскурівсько-Чернівецької операції.

 

 

  Руцький М. Котел. З Гурбів до Славути.1944р.:повість-хроніка /М. Руцький. — Рівне: Овід, 2011. — 164 с.

      Документальна повість – хроніка розповідає про події зими - весни 1944 року на Західній України. Епіцентром книги є Гурбівська битва, що відбулася 23-25 квітня 1944 року між загонами НКВС  і УПА . Описи запеклих боїв у Березнівському районі на Рівненщині та Славутському районі на Хмельниччині.

 

 

  Славута. Відродження пам’яті.— Славута, 2010. — 124 с.

      Книга «Славута. Відродження пам’яті» написана за документами, публікаціями Славутського історичного музею, архіву краєзнавця О. Я. Сапожника.

     Вона відображає трагічні події, що мали місце в 1941-1944 рр. у таборі військовополонених «Гросслазарет Славута - цвай. Табір 301», де спостерігалася масова смертність бійців, командирів Червоної Армії. У книзі також йдеться про роботу в наші дні Славутської міської ради по увічненню пам’яті загиблих.